Welkom op de portfolio site van Jeroen den Dekker, freelance graphics artist en animator.

Uw ideeën gevisualiseerd

Een beeld zegt meer dan duizend woorden, en een bewegend beeld kan dit effect nog vele malen versterken. Door middel van een animatie kunt u uw ideeën snel en efficiënt overbrengen aan potentiële klanten of investeerders, ook als ze geen technische achtergrond hebben: wat uw idee behelst, hoe het werkt en wat de voordelen ervan zijn ten opzichte van bestaande systemen.

Methode

Ik ben een ingenieur; technische schemas, formules en concepten kan ik snel begrijpen. Dit stelt me in staat om deze concepten snel in een vorm te gieten die begrijpelijk en aantrekkelijk is voor een leek.
De eerste stap is een opzet van de animatie: deze opzet wordt gedaan in nauwe samenwerking met de klant, waarbij aandacht wordt geschonken aan het doel van de animatie, de gewenste lengte, eventuele interactie en beperkingen qua kleur, formaat en andere klantenwensen. Op basis van deze opzet wordt een storyboard gemaakt tesamen met een eerste uitwerking van karakters of objecten in de animatie. Storyboard en karakters worden ter goedkeuring naar de klant gestuurd, mede om ze zo veel mogelijk in het proces te betrekken.
Als het concept is goedgekeurd wordt de uiteindelijke animatie gemaakt. Ook gedurende deze fase zal regelmatig worden gecommuniceerd met de klant als waarborg dat het uiteindelijke product aan alle wensen en eisen voldoet.